T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

TÜRK DİLİ KONUŞAN MİLLÎ KÜTÜPHANE BAŞKANLARI ANTALYA’DA BULUŞUYOR

Türk dili konuşan ülkeler ve akraba topluluklarının Millî Kütüphane Başkanları Antalya’da düzenlenecek çalıştayda bir araya geliyor.

Türkiye’nin geçici sekreteryasını üstlendiği, Türk dilinin etkin kullanımına destek olmak üzere kurulan ‘Türk Dili Konuşan Millî Kütüphane Başkanları Konferansı’ çalışmaları düzenlenecek çalıştayla ivme kazanacak.

Türk dili konuşan ülkeler ve akraba toplulukları Millî Kütüphane Birliği tüzük çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek buluşmanın tarihi 29-31 Ekim.

En Son Toplantının da Ev Sahibi Türkiye

TÜRKSOY üyesi Türk Cumhuriyetleri ile gözlemci ülkelerin Millî Kütüphanelerinin oluşturduğu ‘Türk Dili Konuşan Millî Kütüphane Başkanları Konferansı’nın ilk buluşması 2007 yılında Ankara’da gerçekleştirilmişti. 

Azerbaycan, Başkurdistan, Kazakistan, KKTC, Kırgızistan, Gagauz Yeri, Moldova ve Tataristan Millî Kütüphaneleri ile Kazakistan Millî Akademi Kütüphanesinin katıldığı en son toplantı ise geçtiğimiz yıl yine Türkiye’de yapılmıştı.

Çalışmaların daha düzenli ve etkin yürütülebilmesi, yönetimsel ihtiyaçlarını belirlenmiş kurallar çerçevesinde karşılayabilmesi ve varlığının hukuki bir zemine oturtulmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda geçerli olabilecek resmi bir kimlik kazandırılması yönünde ortak bir iradenin ortaya konulduğu dördüncü toplantıda 10 Millî Kütüphane temsilcisi arasında ‘Nihaî Belge’ imzalanmıştı. 

Tüzük çalışmaları gereği ihtiyaç duyulan tüm belgelerin ilgili ülkelerce Türkiye’ye göndermesinin ardından düzenlenecek bu çalıştay ile birliğin çalışmalarına resmi ivme kazandırması hedefleniyor.

Antalya’da 29-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek çalıştaya Millî Kütüphane Başkanları ile yöneticiler davetli.        

(28.10.2017)