T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

“İSLAM'IN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK KOŞUSU, YENİDEN ANADOLU TOPRAKLARINDAN BAŞLAMIŞTIR”

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: “İslam'ın üçüncü büyük koşusu, yeniden Anadolu topraklarından başlamıştır. Çok mesafemiz var daha gidecek ama kendimize yeniden geldik. Özgüvenimizi, bilgimizi, irfanımızı, hikmetimizi arttırarak bu üçüncü büyük koşuyu çok daha hızlı şekilde tamamlayacağız.”

Bakan Kurtulmuş: “Hiç bir millet, bizim gibi kökleri derin ve zengin olan bir millet, başka bir milleti ya da medeniyeti taklit ederek adam olmaz, yükselişe geçemez.”

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Kulübü tarafından düzenlenen Siyaset Meydanı programına katıldı.

Program kapsamında “Millî Kültürün Gelişmesinde Eğitimin Rolü” başlıklı bir konferans veren Bakan Kurtulmuş, Türkiye'de son iki asırdır bir içine kapanma sürecinin, mağlubiyet psikolojisinin, kendi köklerinden uzaklaşma sürecinin yaşandığını belirtti.

“Hiç bir millet, bizim gibi kökleri derin ve zengin olan bir millet, başka bir milleti ya da medeniyeti taklit ederek adam olmaz, yükselişe geçemez.” diyen Bakan Kurtulmuş, sözlerini söyle sürdürdü:

“İnsanlık tarihi boyunca medeniyet, şehirler üzerinden oluşuyor. Şehirleri oluşturanlarsa -yani medeniyeti somut hale indirgeyen şey- iki tane temel düşünceye ait iki temel unsurdur. Biri tahayyül, diğeri ise tasavvurdur. Bu memleketin aydınları, yönetici sınıfları, hayal dünyasında, bu medeniyete ait hayallerin dışında yabancı birtakım şeyleri hayal ettiler. Bizim büyük medeniyetimizin, yeniden ihyası ve inşası sürecinde de önce zihinlerimizi, hayallerimizi yeniden formatlamak, hayal dünyamızı bize ait kılmak ve arkasından bu hayal dünyasının oluşturduğu suretleri, bizim medeniyetimize özgü hale getirmek durumundayız.”

İnsanlık tarihinin en fazla bilgi üretilen döneminin yaşandığını hatırlatan Bakan Kurtulmuş,  şunları söyledi:

“Ama bu bilginin bizim irfan mektebimizin penceresinden yeniden değerlendirilmesi, yeniden bir elekten geçirilmesi ve zihinlerimizin de bu şekilde yoğrularak, dünyaya problemlerine merhem olacak çözümleri üretebilmemiz gerekir. Bizim 200 yıllık derin uyanışımızdan sonra gençlerden beklediğimiz budur. Türkiye'nin şuurlu, iyi eğitim almış genç kitlesinden beklediğimiz budur. Basmakalıp, her yerde öğretilen bilgileri öğrenmek bir şeydir ama marifet değildir. Marifet irfan, hikmet sahibi olabilmektir. Millî kültürel bağımsızlık mücadelemizde medeniyetimizin irfan mektebini yeniden canlandırma mecburiyetimiz var. Bu mektebi hayata geçirmek zihni bağımsızlıkla başlar. Millî kültürel bağımsızlığı olmayan bir ülkenin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını elde etmesi asla mümkün değildir. Milli kültürel bağımsızlık ile ekonomik, teknolojik bağımsızlık at başı gidiyor. En güzel örneğini de son iki asırdır verdik. İçine kapanıp, köklerimizden uzaklaştıkça ekonomik ve teknolojik olarak zayıfladık ”

Büyük İslam medeniyetinin iki önemli yükselişi olduğunu aktaran Bakan Kurtulmuş,  yeniden yükselişin de Anadolu topraklarından olacağını vurguladı ve şöyle konuştu:

“İslam'ın üçüncü büyük koşusu, yeniden Anadolu topraklarından başlamıştır. Siz, büyük İslam medeniyetinin üçüncü büyük koşusunun başlangıcındasınız. Çok mesafemiz var daha gidecek ama kendimize yeniden geldik. Öz güvenimizi, bilgimizi, irfanımızı, hikmetimizi arttırarak bu üçüncü büyük koşuyu çok daha hızlı şekilde tamamlayacağız. Arada kaybettiğimiz zamanları telafi edeceğiz. Bilimde, sanatta, kültürde, edebiyatta çok daha ileri gideceğiz. Bütün bunlar bizim millî kültürel bağımsızlık mücadelemizdir. Millî, kültürel bağımsızlığı olmayan hiçbir ülkenin ekonomik ve teknolojik olarak bağımsız olması mümkün değildir. Bugün dünyada petrol zengini birçok ülke var ama bu ülkeler zihin dünyaları itibariyle bağımsız olmadıkları, kendi medeniyetlerinin kökleri üzerinden yükselmeye karar verip, bu gayretle çalışmadıkları için o zenginliklerinin hiçbir faydası yok. Ne teknoloji üretebiliyorlar ne de ekonomide kendilerine ilişkin bir mesafe kat edebiliyorlar. Millî kültürel bağımsızlık ile ekonomik teknolojik bağımsızlık at başı gidiyor. En güzel örneğini de son iki asırdır verdik. İçine kapanıp, köklerimizden uzaklaştıkça ekonomik ve teknolojik olarak zayıfladık.”

Bakan Kurtulmuş, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

(12.10.2017)

  • İ (1).jpeg
  • İ (10).jpeg
  • İ (2).jpeg
  • İ (3).jpeg
  • İ (4).jpeg
  • İ (5).jpeg
  • İ (6).jpeg
  • İ (7).jpeg
  • İ (8).jpeg
  • İ (9).jpeg