T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

SAĞLIK TURİZMİNDE HEDEF AVRUPA BİRİNCİSİ OLMAK

Medikal Turizm Derneğinin Ankara Üniversitesi işbirliğiyle bu yıl üçüncüsünü düzenlediği ‘Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi’ Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu’nun katılımıyla Ankara’da başladı.
 
Yaşlılıkla ilgili ekonomiyi ülkemizde canlandırmak, algıyı geliştirmek ve yaşlıların sorunlarını çözmek üzere düzenlenen kongrede konuşan Bakan Topçu, hedeflerinin sağlık ve termal turizmde Avrupa’nın birinci destinasyonu olmak olduğunu söyledi.
 
Türkiye’nin turizmde hak ettiği noktada olmadığını belirten Bakan Yalçın Topçu, alternatif turizm konularına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini ifade ederek ileri yaş turizminin ülkemize önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti. 
 
Türkiye Turizmde Hak Ettiği Noktada Değildir
 
"Geleceğimizin en önemli problemlerinden biri yaşlılarımız ve onların bakımı olduğunu hepimiz biliyoruz. İleri ülkeler dediğimiz ileri demokrasileri yaşayan ülkeler bu konuyla ilgili çok mesafe katetmiş durumdalar. Bunu hem yaşlarına layıkı veçhile bakarken diğer taraftan da ülkeleri için bir ekonomik katkıya dönüştürmüşler. İnşallah bu husus ülkemizin de öncelikli gündemleri arasında yer alır.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası 3.Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi’nin ülkemizin bu alandaki dinamiklerini ortaya çıkarması açısından yararlı olacağını biliyorum ve bu konuda emeği geçenlere tekrar Kültür ve Turizm Bakanı olarak şahsım adına da teşekkür ediyorum.
Bu arada hepinize Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın da selamlarını iletiyor onların da bu faaliyetle ilgili çok ilgi ve alakalarının olduğunu bilmenizi istiyorum. 

Şüphesiz turizm, Dünya üzerinde var olan farklı kültürlerle karşılaşmada başat rol oynamakta, yaşamları ve sınırları birleştirmekte, birbirine bağlamakta ve dolayısı ile zenginleşmemizi sağlamaktadır.

Ülkemiz; doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri, birçok uygarlığın hayat izlerini taşıyan coğrafyamız, iklim özelliklerimiz, kolay ulaşılabilirliğimiz ve son derece güzel turizm tesislerimiz dikkate alındığında; mevcut turizm kazanımlarından çok daha fazlasını hak eden bir potansiyele sahip olduğumuz bir gerçektir. Türkiye turizmde hak ettiği bir noktada değildir.”
 
Alternatif Turizm Konularına Daha Fazla Ağırlık Verilmeli 

“Özellikle son yıllarda turizm sektöründe yaşlı bakımı, engelsiz turizm ve sosyal turizm gibi yeni eğilimlerin daha fazla gündeme gelmesi alternatif turizm konularına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğinin bir kez daha gündemimize getirmektedir.

Ben Antalya’daydım. Gelişmiş 20 ülkenin Turizm Bakanları ile toplantımız vardı. Orada İspanya’nın Kültür Bakanı mevkidaşım ile yaptığımız bir sohbette İspanya’nın bu yaşlı turizmi ile ilgili gelirleri inanılmayacak ölçüde artmış ve müthiş şeyler aktardı bana. İnşallah ülkemiz de o duruma gelecektir. 
 
Bizler de Bakanlık olarak çalışmalarımız kapsamında dünyadaki gelişmeleri ve tüm bu beklentileri dikkatle takip ediyoruz. Ülkemizin sahip olduğu potansiyeli, ortaya çıkan talepleri de karşılayacak şekilde harekete geçirmeyi hedefliyoruz
Başta sağlık turizmi ve bileşenleri olmak üzere, yeni ve alternatif turizm türlerinin ortaya çıkarılarak geliştirilmesi hususunda bütün sektörle, bütün STK’larla işbirliğindeyiz ve olmaya devam edeceğiz.”

İleri Yaş Turizmi Ülkemize Önemli Fırsatlar Sunuyor

 “2050 yılı itibariyle dünyada 65 yaş üzerindeki bireylerin sayısı 2 milyarı aşacağı söyleniyor. Bu dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20’lik bölümünü yaşlıların oluşturması öngörülüyor.

Daha iyi imkânlar dâhilinde, farklı bir ülkede sağlığını tekrar kazanmak amacıyla yapılan sağlık turizminin bir çeşidi olan ileri yaş turizmi; ülkemize sahip olduğu potansiyel ve kaynakları değerlendirildiğinde bize önemli fırsatlar çıkartıyor. İmkanları iyi, zengin insanlar veya ekonomileri düzgün ülkelerdeki yaşlılar kendilerine daha iyi bakım verebilecek ülkeler arayışı içerisinde oluyorlar. Bizim ülkemiz neticede dört mevsimi yaşıyor. Üç tarafımız denizlerle çevrile ve yanmış ağacı toprağa dikin birkaç aya filizleniyor. Böyle bir ülkenin tercih konusu olacağı bütün bu işle ilgililerin öngörüsü. Buna uygun tesis, buna uygun yapı, buna uygun insan envanterinin –mesela turizmde her yer düşerken hamdolsun bu krize rağmen bizim düşüşümüz binde 8. Bunu dışarıdan iç turizmde olduğunuz zaman görebiliyorsunuz. Artık bizim hizmet vericilerimiz üniversite mezunu ve dil bilen çocuklar. Masaya geliyorlar hangi ülkeden ise misafir onun diliyle arzusunun ne olduğunu soruyor.- kaliteleşmesi neticede turizmde dünyada kriz yaşanırken –T 20’deki mevkidaşlarım bana yüzde 20, yüzde 40 gibi düşüşlerden bahsettiler. Biz bir taraftan bölücü terörle uğraşıyoruz, diğer taraftan en yakın komşularımızla ciddi krizler var. Bunların başında Rusya, Avrupa Birliği ülkeleri.- bizim hamdolsun turizm gelirlerindeki düşüşümüz sadece ve sadece binde 8. Bunu alternatif turizmlerle artırabiliriz. Buna da ülkemizin hem jeopolitiği müsait, inşallah bu tip faaliyetlerle de insan envanterimiz de müsait hale geldiği zaman bunu pazarlama imkanımız daha fazla olacak kanaatini taşıyorum.      
 
Özellikle yaşlıların ilgi gösterdiği termal turizm konusunda yatırım ve tesislerin artırılması, klinik otellerin nitelik ve niceliğinin geliştirilmesi, kamuoyunun bu konuya dikkatinin çekilmesi ülkemizin yakın coğrafyamızdan turist çeken önemli bir durak olmasını sağlayacaktır.

Bu noktada basınımıza da çok iş düşüyor. Engellilik ve yaşlılık meselesi hepimizin birinci derecede öncelikli meselesi olmalı ve medyamız bunun üzerinde bir modanın üzerinde durduğundan daha fazla durmalı.”

Hedef Avrupa’nın Birinci Destinasyonu Olmak

“Bugün gelinen noktada ülkemizin bu alandaki imkânlarını yaşlı bakım ve rehabilitasyonunu da içine alacak şekilde üçüncü yaş turizmi içerisinde değerlendirmemiz gerekmektedir.

Bu vesileyle ülkemizin bu alandaki mevcut durumu ve bakanlığımca yapılan faaliyetlere de değinmek istiyorum.

Yaşlı Bakımı açısından büyük öneme sahip jeotermal kaynakların zenginliği bakımından ülkemiz dünyada 7’nci Avrupa’da ise 1’inci sırada yer almaktadır. Hedefimiz, ülkemizin Avrupa’da sağlık ve termal turizmi konusunda birinci destinasyon olmasıdır. Bunun için ifade ettiğim gibi STK’lar, devlet, özel sektör ve medya bir ve beraber çalışmalı. Her şeyi devletten, üniversitelerden, belediyelerden beklememeliyiz. Her birimizin yapacağı çok şey var.  

Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda diğer turizm türleri ile entegre olabilecek ve destinasyon oluşturabilecek kapasiteye sahip ve öncelikle geliştirilecek bölgeler olarak Güney Marmara, Güney Ege, Frigya ve Orta Anadolu Termal Turizm Bölgeleri belirlenmiş olmak üzeredir şu anda.

Bakanlığımız; ülkemiz turizminin geleceğini şekillendirmeye yönelik bir yol haritası olan ‘Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planı’ kapsamında, sağlık ve termal turizminin geliştirilmesi için önemli kararlar almıştır.

Yine, Turizm Stratejisi 2023 çerçevesinde; Bakanlığımızca ‘Frigya, Troya ve Aphrodisya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgeleri’ ilan edilmiş durumdadır.

Özellikle bu bölgelerimizdeki jeotermal kaynaklar esas alınarak, termal kentlerin ve nitelikli kür ve tedavi merkezlerinin geliştirilmesi en büyük amaçlarımızdan biri olarak önümüzde duruyor. Bunun için ödenekler de inşallah önümüzdeki günlerde çıkar ve bunun startını veririz.

Sektörün tüm paydaşlarının bir araya getirilerek, ülkemizin bu alandaki imkânlarının gözler önüne serilmesi ve Türkiye’de yaşlı bakımı ve üçüncü yaş turizminin geliştirilmesi bakımından çok önemli bir adım olduğu kanaatini taşıyorum.

Bizim medeniyet değerlerimizin resulü peygamber efendimiz diyor ki: ‘Sizin yanınızda anneniz ve babanız yaşlanırsa sakın onlara bir of bile demeyin.’

İnşallah hiçbirimiz anamıza ve babamıza of demeyen insanlardan oluruz. Ben her yerde iftiharla söylüyorum: ‘40 yıllık bir siyasi hayatım var. Her halde en çok nenem nenem diyen siyasetçi benimdir.’ Bunu söylerken elbette benim neneme olan muhabbetim ve sevgimden söylüyorum, nitekim ben onunla şekillendim, onunla yoğruldum ama bunu söylerken nenesiz-dedesiz büyüyen çocuklarımızı düşündükçe bunu söyleme ihtiyacı hissediyorum. Ben ne aldıysam ve nasıl bugün bu durumda isem inanın onda en büyük katkı o ocak başında, nene kucağında medeniyet kodlarımın bir tamamının nenem tarafından beynime zerk edilmesinden dolayıdır. Çocuklarımıza neneli-dedeli bir aile diliyorum.”

Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu’nun konuşmasının ardından kongre kapsamında çeşitli yarışmalarda ödül alanlara ödülleri takdim edildi. Ankara Sheraton Otel’de düzenlenen kongre iki gün boyunca devam edecek.   
 
01.10.2015
 
 • DSC_0956.JPG
 • DSC_0963.JPG
 • DSC_0998.JPG
 • DSC_1003.JPG
 • DSC_1055.JPG
 • DSC_1069.JPG
 • DSC_1020.JPG
 • DSC_1035.JPG
 • DSC_1031.JPG
 • DSC_1032.JPG
 • DSC_1024.JPG
 • DSC_1046.JPG
 • DSC_1200.JPG
 • DSC_1210.JPG
 • DSC_1133.JPG
 • DSC_1255.JPG
 • DSC_1298.JPG
 • DSC_1311.JPG
 • DSC_1308.JPG
 • DSC_0982.JPG
 • DSC_1173.JPG
 • DSC_1188.JPG
 • DSC_1181.JPG
 • DSC_1152.JPG
 • DSC_1121.JPG
 • DSC_1105.JPG