T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

6’INCI T-20 TURİZM BAKANLARI TOPLANTISI TAMAMLANDI

Bu yıl altıncısı düzenlenen ve Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen T-20 Turizm Bakanları Toplantısı tamamlandı.
 
Toplantılar sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu, turizmin ekonomik kalkınmanın yanı sıra, kültürler arası diyalog, tarih ve kültürel mirasın korunması, çevre duyarlılığı, teknolojik gelişme gibi pek çok alanın gelişmesine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayan bir sektör olduğunu vurguladı.

Ana Hedef İnsanlığın Ortak Çıkarına Dönük Yeni Stratejiler Geliştirmek ve Bunları Uygulamak
 
“2010 yılında başlayan bu faaliyetin 6’ıncısını dünya turizmini incisi Antalya’da gerçekleştirmiş olmaktan ve ev sahipliği yapmaktan ziyadesiyle memnunum. Sanıyorum ki bu paylaştığımız bu mesai dünya barışına, huzuruna ve refahına büyük katkılarda bulunacaktır.
 
Ülkemizin G20 dönem başkanlığı çerçevesinde, Bakanlığımız ev sahipliğinde düzenlediğimiz 6. Turizm Bakanları Toplantısı’nı başarıyla tamamladık. Öncelikle, bu organizasyonun oluşumuna öncülük eden Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’ne, sunumlarıyla destek veren Uluslararası Çalışma Örgütü’ne ve katkıda bulunan bütün G20 temsilcileri ile seçkin katılımcılara, insanlığın topyekun refahının artırılması yolundaki yılmaz çabalarından ötürü ayrı ayrı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti adına teşekkür ederim.
 
Ev sahipliği yapmaktan onur duyduğum 6. T20 Turizm Bakanları Toplantısı’nın, uluslararası seyahatin kolaylaştırılması, turizm alanında istihdam hacminin genişletilmesi ve yeni istihdam alanları yaratılması, ülke sınırları içinde ve ülkeler arası platformlarda rekabetin dengelenmesi gibi hususlarda politikalar oluşturarak, turizmin küresel, ekonomik ve sosyal kalkınmadaki rolünün maksimum düzeye erişmesine vesile olacağına inanıyorum.
 
Turizm alanında gerçekleştirdiğimiz bu buluşma, daha önceki toplantılarda öngörüldüğü üzere, ülkelerimiz arasında gerçekleştirilecek ortak eylemlerle, G-20’nin öngördüğü çabaların kapsamını genişletecek ve sağlam büyümeyi güvence altına almaya yönelik önemli katkılar sağlayacaktır.

Sektörün değerlendirilmesinde yol gösterici olan Dünya Turizm Örgütü’nün 2014 yılı verileri incelendiğinde, turist sayısının 1 milyar 133 milyon,  turizm gelirlerinin ise 1.246 milyar dolara ulaştığı görülmektedir. Turizm sektörü, doğrudan ya da dolaylı olarak, 185 çeşit ekonomik aktiviteye katkıda bulunan bir sektördür. Bugün her 11 istihdamdan 1’i turizmle bağlantılıdır. Turizm 2014 yılında, ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılalarının %3,1’ini oluştururken bu rakamın 2015’te %3,7’ye ulaşması beklenmektedir. Ülkemizde ise 2014 yılında turizm gelirleri gayri safi yurt içi hasılanın %4,2’sini oluşturmuş durumdadır. Bu rakamlar, turizm sektörünün ulusal ekonomilere yaptığı katkının önemini vurgulamaktadır.
 
Ekonomik kalkınmaya, refah ve istihdam artışına olan katkılarıyla turizmin, toplantımızın ana müzakere konusunu teşkil eden ‘KOBİ’ler ve İstihdam–İstihdam Yaratmayı Teşvik Eden Politikalar’ kapsamında ele alınmasının oldukça önemli bir adım olduğuna inancım tamdır.
 
Turizm, ekonomik kalkınmanın yanı sıra, kültürler arası diyalog, tarih ve kültürel mirasın korunması, çevre duyarlılığı, teknolojik gelişme gibi pek çok alanın gelişmesine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayan bir sektör olarak, tüm ülkelerin hassasiyetle değerlendirmesi gereken büyük bir fırsat niteliğindedir.  Ana hedef, insanlığın ortak çıkarına dönük yeni stratejiler geliştirmek ve bunları uygulamak olmalıdır.
 
Bizlerin başlıca hedefi, turizmde yeni hizmet ve fırsatlar yaratmak, uluslararası karar verme mekanizmalarında güçlü bir temsil sağlamak, doğal ve kültürel mirasın korunmasını teşvik etmek, tarihî, kültürel ve yerel özelliklerimizin benzerlikleri ile farklılıklarından yola çıkarak insanımızın yaşam standardını yükseltmektir.”

Bu Tür Toplantılar Dünya Turizmi Açısından Verimli Sonuçlar Doğuracak

“T20 Turizm Bakanları olarak toplantı çerçevesinde ele alınan gündem maddelerinin sonucunda onayladığımız bildirinin, KOBİ’lerimize istihdam yaratma konusunda ufuk açıcı bir vizyon sunmasını yürekten temenni ediyorum.
 
Bu bağlamda, gerçekleştirmiş olduğumuz T20 Turizm Bakanları Toplantısı sonucunda imzalanmış bulunan bildirgede mutabakata varılan hususlara büyük önem atfediyoruz.
 
Bu doğrultuda bahse konu bildirgenin 30. maddesinde yer alan turizmde, girişimcilikte, cinsiyet eşitliğinde ve genç istihdamında kalıcı kaliteli iş alanları yaratan beceriler, ihtiyaçlar ve yeterli ulusal ve uluslararası politikalar belirlemek amacıyla turizm istihdamında var olan araştırmaların artırılması; 31. maddesinde yer alan piyasa gereksinimleri ve eğitim ihtiyaçları bağlamında köprü kurmak için özel sektör, kamu sektörü ve eğitim öğretim kurumları arasında güçlü bir koordinasyon sağlanması gerektiğine inanıyorum. 32. maddesinde yer alan turizmde eğitim ve öğretime daha fazla yatırımın teşvik edilmesi ve nihayet 38. maddesinde yer alan turizmde temiz yeşil iş alanlarını geliştirilerek turizmin ‘Yeşil İş Alanları’ gündemine dahil edilmesi, Bakanlık olarak üzerinde hassasiyetle duracağımız noktalardan birisi olacaktır. Çünkü bizim medeniyetimizin emridir; ‘Kıyamet kopacağını bilsen elindeki hurma fidanını toprağa dik’ diye bir emir vardır medeniyetimizde. Bunun için bu hususu çok önemsiyorum.
 
Bununla birlikte, mutabakata varılan tüm hususların hayata geçirilmesi konusunda başta Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü olmak üzere tüm ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile eşgüdüm içerisinde çalışmaktan Bakanlığım adına büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. 
 
Bu doğrultuda, bugünkü toplantının, dünya turizmi açısından verimli sonuçlar doğuracağına olan inancımı ifade etmek istiyorum.
 
Konuşmamı bitirirken Sayın Bakanları, uluslararası kuruluşların değerli temsilcilerini ülkemde ve turizmin gözbebeği olan dünyanın incisi Antalya’da ağırlamaktan dolayı duyduğum büyük memnuniyeti ifade etmek istiyorum kendilerini tekrar ülkemde misafir etmek ümidiyle hepinize en içten saygılarımı sunuyorum.”

Bakan Yalçın Topçu, basın toplantısının ardından Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) temsilcileriyle de bir araya geldi.
 
30.09.2015
 • DSC_0743.JPG
 • DSC_0790.JPG
 • DSC_0749.JPG
 • DSC_0798.JPG
 • DSC_0753.JPG
 • DSC_0804.JPG
 • DSC_0756.JPG
 • DSC_0738.JPG
 • DSC_0787.JPG
 • DSC_0784.JPG
 • DSC_0775.JPG
 • DSC_0763.JPG
 • DSC_0724.JPG
 • DSC_0877.JPG
 • DSC_0881.JPG
 • DSC_0873.JPG
 • DSC_0900.JPG
 • DSC_0872.JPG
 • DSC_0886.JPG
 • DSC_0865.JPG
 • DSC_0874.JPG
 • DSC_0903.JPG
 • DSC_0887.JPG
 • DSC_0895.JPG
 • DSC_0882.JPG