T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

T-20 TURİZM BAKANLARI TOPLANTISI BAŞLADI

Türkiye’de ilk kez düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde, BM Dünya Turizm Örgütü ile ortaklaşa organize edilen T-20 Turizm Bakanları Toplantısı başladı. 

Antalya’da gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu, turizmin, pek çok alana katkıları bulunan bir sektör olarak, özellikle gelişmekte olan ülkelerin hassasiyetle değerlendirmesi gereken büyük bir fırsat niteliğinde olduğunu belirtti.

Toplantının Gündemi Turizm, KOBİ’ler ve İstihdam

“Uluslararası seyahatin kolaylaştırılması, istihdam yaratılması, rekabetin dengelenmesi gibi hususlarda politikalar oluşturularak turizmin, küresel ekonomik ve sosyal kalkınmaya yaptığı olumlu etkinin maksimum düzeye erişmesine yönelik çok ciddi katkıları olduğuna inandığım T20 Turizm Bakanları Toplantısı’nın altıncısına ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. 

2015 yılının, ortak eylemlerle G-20’nin çabalarını, kapsayıcı ve sağlam büyümeyi güvence altına almaya yoğunlaştıracağı bir yıl olması öngörülmüş olup, bu kapsamda ülkemiz dönem başkanlığı önceliklerini üç kelime ile özetlemek istiyorum. Bunlardan birincisi kapsayıcılık, ikincisi uygulama, üçüncüsü de yatırım.

Türkiye, bu gündemin başarıya ulaşması adına, G20 ülkeleri kapsamında, turizmin ulusal ve bölgesel ekonomilere, toplum refahın oluşturulmasına katkısının arttırılması, sürekli istihdam olanaklarının yaratılması, sürdürülebilir bir büyümenin sağlanması, istihdamda gençlerin, kadınların ve KOBİ’lerin potansiyel güç ve etkilerinin açığa çıkartılması hususlarına odaklanmaktadır. 

Bu çerçevede,  bugünkü gündemimiz,  ‘Turizm, KOBİ’ler ve İstihdam’ olarak belirlenmiştir. 

Dünya Turizm Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü işbirliğiyle hazırlanan ‘Turizm, KOBİ’ler ve İstihdam–İstihdam Yaratmayı Teşvik Eden Politikalar Raporu’, bugünkü toplantımızın ana müzakere konusu olacaktır.

Aralarında konaklama, ulaşım, teknoloji, gıda, etkinlik–organizasyon ve iletişimin olduğu pek çok sektörün, turizmin gelişmesinin çarpan etkilerinden, doğrudan ya da dolaylı olarak pay aldığı herkes tarafından bilinmektedir.

 Ekonomik kalkınmaya, refah ve istihdam artışına olan katkılarıyla turizmin bu kapsamda ele alınmasından dolayı duyduğumuz memnuniyeti  ayrıca belirtmek isterim. 

Uluslararası ticaretin en önemli unsurlarından biri haline gelen turizm, dünyada 1.1 milyarın üzerindeki turist sayısı ve 1.25 trilyon dolarlık turizm geliri ile öyle bir noktaya ulaşmıştır ki, bir çok ülke ortaya çıkan bu pastadan daha büyük pay alabilmek için turizme yönelik yeni stratejiler geliştirmeye ve uygulamaya çalışmaktadır.”

Turizm Özellikle Gelişmekte Olan Ülkelerin Hassasiyetle Değerlendirmesi Gereken Büyük Bir Fırsattır

“Turizm, ekonomik kalkınmanın yanı sıra, kültürler arası diyalog, tarih ve kültür mirasının korunması, çevre duyarlılığı, teknolojik gelişme gibi pek çok alana katkıları bulunan bir sektör olarak, özellikle gelişmekte olan ülkelerin hassasiyetle değerlendirmesi gereken büyük bir fırsat niteliğindedir.

Türk turizminin özellikle son 10 yıldaki gelişmesinde, az önce belirttiğim farkındalığın ve kitle turizminin yanı sıra alternatif turizm türlerine yönelik sürdürülebilir turizm stratejilerimizin de çok önemli katkıları olduğu kanaatindeyim.

Önümüzdeki 5 yıllık stratejik amaçlarımızdan biri Türkiye’nin turizm alanında uluslararası düzeydeki rekabet gücünü, pazar payını ve marka değerini bugün olduğundan çok daha ileri düzeylere taşımaktır.

Bu yönde en önemli başarı göstergelerimizden biri, bir buçuk yıl önce hayata geçirdiğimiz ve kısa sürede 3.8 milyonun üzerinde takipçi sayısına ulaşmayı başaran ‘Turkey Home’ sosyal ve dijital medya kampanyasıdır. Bu yüksek takipçi sayısıyla ‘Turkey Home’, ülkemizi, bu platformda yarışan Akdeniz ülkeleri arasında birinci sıraya, en çok ziyaret edilen ilk 6 ülke sıralamasında ikinci sıraya ve dünya genelinde beşinci sıraya yükseltmiş bulunmaktadır.

Turizm sektöründe istihdamı sağlayan kuruluşlar, planlama faaliyetlerinde insan kaynakları ihtiyaçlarını doğru şekilde tespit etmeye teşvik edilmelidir. İstihdam ihtiyacının nitelik ve niceliğine ilişkin verilerin doğru ve yeterli düzeyde sağlanması, hem sektörel planlamanın etkin bir şekilde yapılabilmesine hem de kamusal turizm politikaları ve yatırımların daha iyi yönetilmesine olanak sağlayacaktır.

Bu bağlamda, turizm istihdamında paydaşlardan biri de turizm eğitimi veren kurum ve kuruluşlardır. Turizmde işgücünün daha da profesyonelleşmesi adına, esnek, ziyaretçi odaklı ve yerel düzeyde çözümler üretebilmek için, eğitim sağlayıcıların özel sektörle işbirliği içerisinde olması önemlidir. Böylelikle, istihdam ve niteliklerin değişen yapısını anlamak ve buna yönelik daha dinamik müfredat ve programlar oluşturmak mümkün olabilecektir. Bakanlığımın, turizm sektöründe hizmet sunumunun geliştirilmesi amacıyla vermekte olduğu turizm eğitimleri ile meslek odaklı bir perspektif izlenerek kurumsal kapasitenin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Ülkemizde turizm, konaklama, yiyecek-içecek hizmetleri sektöründe yer alan 23 adet meslek, ulusal meslek standardı niteliği kazanmıştır. Bununla birlikte,  turizm sektörü, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile ulusal mesleki yeterlilik çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar doğrultusunda, sektör çalışanları, hangi meslekte, hangi seviyede ve hangi koşullarda oldukları dikkate alınarak, Ulusal Mesleki Yeterlilik Belgesi ile belgelendirilmektedir.

Son dönemde dünyada yaşanan savaş, şiddet ve terör olayları hepimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Ama bundan takdir edersiniz ki en çok etkilenen ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletidir. Somut olarak Suriye’de yaşananlar ise insanlığın ortak vicdanını derin bir üzüntüye boğmaktadır.

Gerçekleştireceğimiz bu toplantının, uluslararası iletişimi güçlendirerek, turizm alanında ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin gelişmesine ve barışçıl çözümler üretme konusundaki çabalara katkı sağlayacağına olan inancım tamdır.

İnanıyorum ki turizm, toplumun refah seviyesinin artışına ve kültürler arası iletişimin güçlenmesine olan katkılarıyla, ülkeler ve toplumlar arasında dostluğu pekiştiren ve dünya barışının korunmasını destekleyen ana unsurlardan biri olacaktır.

T20 Turizm Bakanları Toplantısı'nın verimli sonuçlar doğuracağına içtenlikle inanıyorum. Bu toplantıda sizlerle birlikte olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha dile getirerek, hepinize saygılarımı sunuyor, ülkemize ve Antalya’mıza hoş geldiniz diyorum.”

30.09.2015

 • DSC_0593.JPG..
 • DSC_0421.JPG..
 • DSC_0423.JPG..
 • DSC_0454.JPG..
 • DSC_0588.JPG..
 • DSC_0460.JPG..
 • DSC_0525.JPG..
 • DSC_0579.JPG..
 • DSC_0575.JPG..
 • DSC_0571.JPG..
 • DSC_0568.JPG..
 • DSC_0556.JPG..
 • DSC_0552.JPG..
 • DSC_0550.JPG..
 • DSC_0547.JPG..
 • DSC_0541.JPG..
 • DSC_0427.JPG..
 • DSC_0518.JPG..
 • DSC_0517.JPG..
 • DSC_0515.JPG..
 • DSC_0512.JPG..
 • DSC_0498.JPG..
 • DSC_0488.JPG..
 • DSC_0483.JPG..
 • DSC_0476.JPG..
 • DSC_0466.JPG..
 • DSC_0438.JPG..
 • DSC_0437.JPG..
 • DSC_0448.JPG..
 • DSC_0443.JPG..
 • DSC_0441.JPG..
 • DSC_0404.JPG..
 • DSC_0693.JPG
 • DSC_0699.JPG
 • DSC_0695.JPG
 • DSC_0717.JPG
 • DSC_0683.JPG
 • DSC_0681.JPG
 • DSC_0709.JPG
 • DSC_0704.JPG
 • DSC_0692.JPG
 • DSC_0698.JPG
 • DSC_0680.JPG